अछामी गजल :पाक्याको खिचडी खाउला सुच्ति छैकी….गजलकार ढकाल

कञ्चन आवाज
२ साउन २०७८

अछामी गजल
१.पाक्याको मिठो खिचडी खाउला सुच्ती छैकी ।।
पुड्डिजा य नखचडी खाउला सुच्ती छैकी ।।

त जसि रतुवा मैल कति धेके कति धेके ।
रिसाइकन आँखा तडि खाउला सुच्ती छैकी ।।

घरै थि दिनभरी बसि निको निको पकाइ ।
ओटालाउनी पाल्ली पडि खाउला सुच्ती छैकी ।।

घरउडि सेइरह्या पछि असाडका मैना ।
स्वर्ग बाट खानु झडी खाउला सुच्ती छैकी ।।

आफु भने ओड्डा को हात पुड्डो साद्दिन प
गाउँका सबै सङ्ग लडि खाउला सुच्ती छैकि ।।
सुशील ढकाल
पन्चदेवल विनायक नगरपालिका १ अछाम

२.
बम्बै को सुकिलो गोट्टो निको मान्नी छै कि ।।
मैल छान दियाको भोटो निको मान्नी छै कि ।।

गुनिउ चोलो लाउनी छै कि सहरिया होइकी ।
घुडा भन्दा छोटो छोटो निको मान्नी छै कि ।।

म छु आफू लौडि जसो त छै भतभतानी ।
कै लै त छोरेट्टो मोटो निको मान्नी छै कि ।।

त पुड्डो जा बाँसबान्ना रडाइ फाल्ना भन्नी ।
म आउनो छु ओड्डो ओड्डो निको मान्नी छै कि ।।

लागला मंसिर को महिना ब्या हामी हरुला।
पुस खाल्ली ढाक्ने रोटो निको मान्नी छै कि ।।

सुशील ढकाल
पन्चदेवल विनायक नगरपालिका १ अछाम

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button